Wij hanteren dezelfde regels als Canicross Nederland (CCNL)
Versie 22-3-2019
 
In het kader van het lidmaatschap van Canicross Nederland verzamelt CCNL een aantal persoonsgegevens en aanvullende gegevens die voor deelname aan de activiteiten van de vereniging noodzakelijk zijn en die hen in staat stelt contact op te nemen. Om dezelfde redenen verzamelt CCNL ook gegevens van niet-leden die zich opgeven voor wedstrijden.
 
Als u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s waar u herkenbaar op staat op de website van Canicross Zundert moet u dat kenbaar maken aan de organisatie. U moet zich wel realiseren dat er bij wedstrijden vaak fotografen aanwezig zijn die foto’s nemen en publiceren. Dit valt niet onder onze verantwoordelijkheid.
 
De volgende gegevens over leden worden vastgelegd:
 
1. Naam
2. Adres
3. Woonplaats + Land
4. Geslacht
5. Geboortedatum
6. Telefoonnummer (vrijblijvend)
7. E-mailadres
8. Ras van hond
9. Naam van hond
10. Uitslagen van wedstrijden (in Race|Result)
11. Eventueel kopie van ontheffing (alleen de einddatum wordt vastgelegd)
17. Nationaliteit
 
Van niet-leden die deelnemen aan wedstrijden worden de volgende gegevens vastgelegd:
 
1.Naam
3.Woonplaats + Land
4.Geslacht
5.Geboortejaar
7.E-mailadres
8.Ras van de hond
9.Naam van de hond
10.Uitslagen van wedstrijden (in Race|Result)
11.Eventueel kopie van ontheffing (alleen de einddatum wordt vastgelegd)
18. Lidmaatschap van een bij de ICF aangesloten organisatie
 
Bovenstaande gegevens worden beheerd door de leden- en wedstrijdadministratie van Canicross Nederland. Een deel van deze gegevens kan gedeeld worden met de overige bestuursleden.
 
Bij deelname aan deze wedstrijd komen de volgende gegevens online te staan op de website van Race|Result. De links naar de uitslagen worden via deze site en de website en facebookpagina van CCNL en Canicross Zundert gedeeld:
 
1. Naam
3. Woonplaats + Land
4. Geslacht
5. Geboortejaar
8. Ras van hond
9. Naam van hond
10. Uitslagen van wedstrijden
 
Uw rechten:
 
Via de ledenadministratie van Canicross Nederland kunt u een verzoek indienen om uw gegevens in te zien
U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren.
Wanneer uw gegevens niet meer noodzakelijk zijn, voor de doeleinden waarvoor ze nodig waren, kunt u de ledenadministratie van Canicross Nederland vragen deze gegevens te verwijderen.