DEELNAME

 

Deelname geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer of bij minderjarigheid zijn/haar ouder of voogd. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen voor, tijdens of na de wedstrijd. Elke vorm van schade, veroorzaakt door deelnemer, zijn/haar kind of hond is voor risico van de deelnemer. Inzender: deelnemer, ouder (vader, moeder, voogd) verklaart hiervan op de hoogte te zijn en tevens het huishoudelijk reglement van Canicross Nederland volledig te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.